MANS: Predizbornu kampanju obilježilo kršenje zakona i nerad ASK-a

– Dosadašnja analiza predizborne kampanje za parlamentarne izbore je pokazala da se većina mehanizama iz afere „Snimak“ i dalje koristi, naročito kada je u pitanju zloupotreba budžetskih sredstava u političke svrhe, te da je situacija sa epidemijom virusa korona iskorišćena kako bi se takva praksa ozakonila, saopštili su iz Istraživačkog centra MANS.

Podaci koji su MANS-u bili dostupni su pokazali da je određeni broj državnih institucija kršio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u dijelu koji se tiče prekoračenja predizborne potrošnje, ta da su neke od njih u predizbornom periodu već potrošile veći dio svog ovogodišnjeg budžeta.

Posebno su zabrinjavajući podaci o potrošnji budžetske rezerve koja je značajno povećana u odnosu na neizbornu 2019. godinu, ali i podaci o dinamici njene potrošnje koja naglo raste nakon raspisivanja parlamentarnih izbora u junu mjesecu“, napominju iz MANS-a.

MANS je takođe zabilježio da je posebno Uprava javnih radova, uprkos epidemije virusa korona i nadolazećoj ekonomskoj krizi, ostvarila značajna probijanja predviđenog budžeta, te da su se čak i sredstva iz budžetske rezerve koristila za finansiranje radova koji su na terenu ove godine bili očigledna podrška takozvanoj funkcionerskoj kampanji predstavnika vladajućih partija.

Kada je u pitanju kontrola potrošnje državnih sredstava u predizbornom periodu, poseban problem su predstavljale institucije koje su sa svojih analitičkih kartica uklanjale pojedine transakcije ili ih uopšte nisu objavljivale na svojim internet prezentacijama. – Na ovaj način se, po MANS-u, stiče pogrešna slika o njihovoj predizbornoj potrošnji i praktično onemogućava bilo kakva nezavisna kontrola trošenja državnog novca.

Posebno je problematičan slučaj Ministarstva finansija koji još od početka ove godine odbija da MANS-u dostavi podatke o januarskim rashodima preko Državnog trezora, koji su neophodni za utvrđivanje polugodišnjeg prosjeka potrošnje državnih institucija koje su obveznice primjene Zakona o finansiranju političkih partija i finansiranja izbornih kampanja.

Sa druge strane, MANS posebno zabrinutost izražava zbog dosadašnjeg djelovanja Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), kao institucije za praćenje primjene pomenutog zakona. “Kada je u pitanju kontrola potrošnje državnih sredstava u predizborne svrhe, ASK još uvijek nije ne samo da nije ispunila svoju zakonsku obavezu da na svoju Internet stranicu postavi kompletnu dokumentaciju koju je dobila, već prema onome što je javnosti dostupno, očigledno je da se ova institucija uopšte nije ni bavila da li državne instititucije objavljuju tačne podatke o svojoj potrošnji“, upozoravaju iz MANS-a.

Uprkos zvaničnim podacima o stotinama kontrola koje je ASK navodno izvršila u predizbornom periodu, javnosti nisu poznati detalji tih provjera, dok se na sajtu ASK može pronaći tek desetak zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru. MANS je sredinom mjeseca od ASK-a zatražio i kompletnu korespodenciju koju su imali sa državnim institucijama u toku provjere, ali je ta institucija zabranila pristup tim informacijama čak i u onim slučajevima gdje kontorola bila okončana. Ono što jeste dostupno na sajtu pokazuje da se ASK u predizbornom periodu nije bavio državnim institucijama sa najvećim budžetima i potrošnjom.

Kada je u pitanju ova institucija po MANS-u je posebno bilo problematično njeno odlučivanje kada je u pitanju medijsko oglašavanje političkih subjekata tokom predizborne kampanje, naročito kada je u pitanju nespremnost ASK-a da na vrijeme povuče cjenovnike medija koji su ih dostavili nakon isteka zakonskog roka. U konačnom, takvo postupanje Agencije je dovelo dop toga da smo tokom udarnih sedmica kampanje, imali medije koji su suprotno zakonu pružali medijske usluge političkim partijama.

Slična situacija je, ističu oni, bila i sa kontrolom priloga fizičkih lica, odnosno donacija političkim partija gdje je takođe izostala bilo kakva aktivnost ASK-a, uprkos i više nego konkretnih dokaza da pojedine partije koriste donacije kako bi na sumnjiv način unijele novac u zvanične finansijske tokove svojih partija.

izvor: Istraživački centar MANS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s