SNP: Vlast što prije da reguliše status hiljada građana bez ličnih dokumenata

Socijalistička narodna partija Crne Gore pozvala je javno Državnu izbornu komisiju da dâ svoje mišljenje da li osobe kojima je istekao rok važenja ličnih dokumenata imaju pravo glasa ili ne.

– U skladu sa tim, potrebno je reći da li je mišljenje generalne direktorice za građanska stanja i lične isprave MUP-a Milanke Baković koje im je uputula dopisom za njih obaveza Ili se pridržavaju Ustava i Zakona o izboru odbornika i poslanika, naglasili su iz SNP-a.Iz SNP-a podsjećaju građane Crne Gore da Ministarstvo unutrašnjih poslova puna tri mjeseca nije izdavalo lične isprave zbog pandemije Covid-19 koja je i dalje prisutna u našoj zemlji. – Postavlja se pitanje da li je moguće da vlast ne vodi brigu o našim građanima, a da ujedno ne poštuje ni Ustav Crne Gore u čijem se članu 45 jasno i decidno kaže da birač ima pravo da bira i da bude biran ako je punoljetan, ako ima državljanstvo Crne Gore i ima najmanje dvije godine prebivališta u našoj državi, istakli su iz SNP-a.

“Biračko pravo je opšte i jednako za sve, te shodno tome, mora biti biti ostvarljivo za sve u Crnoj Gori. Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika, a u vezi sa primjenom člana 80, od Državne izborne komisije tražimo da pruži objašnjenje gradjanima Crne Gore da li će se svim biračima koji su upisani u birački spisak omogućiti da na parlamentarnim i lokalnim izborima, koji će se održati 30. avgusta 2020. godine, svoj identitet dokažu ličnom kartom ili pasošem kojima je rok istekao, a u kojima je upisan broj lične karte, odnosno matični broj.”

SNP CG ukazuje da se radi o preko 50.000 ljudi koji trenutno nemaju važeći lični dokument, te da ostaje jako malo vremena da se ovo pitanje riješi na valjan način.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s