Koprivica: Donatora DPS-a častili ugovorom na štetu državnog interesa i interesa studenata

Koalicija “Mir je naša nacija” održala je danas press konferenciju na kojoj je potpredsjednik i poslanik Demokrata, Momo Koprivica, kazao da je jedan od najprestižnijih hotela u Crnoj Gori, Onogošt, koji se nalazi na najatraktivnijoj lokaciji u Nikšiću, prodat 2016. godine, za oko 1 milion eura, firmi Comp-comerc, koja je u vlasništvu funkcionera i donatora DPS-a Ranka Jovovica, iako je taj hotel ranije procjenjivan i na 16 miliona eura.

“Nakon toga ova firma na ime hotela dobija seriju državnih pogodnosti i privilegija:

➡️ dva kreditna aranžmana IRF-a od 1 i 1,5 miliona eura

➡️ subvenciju za kamatnu stopu u vezi kredita IRF-a u visini 30.000

➡️ državnu pomoć u visini 350.000 eura, 28.07.2016 godine

➡️ smještaj četiri državne institucije na osnovu kojih se plaća visoka zakupnina.

➡️ ugovor o pružanju usluga smještaja studenata u hotelu”, kazao je Koprivica.

On je naveo da je u jeku tih pogodnosti ljeta 2016. godine vlasnik ove firme dao visoku novčanu donaciju DPS-u, dok je u poslednje vrijeme isti taj hotel na skandalozan način okvalifikovan i kao kulturna ustanova da bi dobio budžetski novac na ime kulture

 “Da li ijedan privrednik u Nikšiću ima ovakve privilegije i ovoliko nezarađenog dohotka?

Da li je normalno da država u bescjenje proda atraktivan hotel, a onda pomaže otplatu onome ko ga je kupio tj. privatizovao? Da li je normalno da država u bescjenje proda hotel, a onda taj hotel nakon te privatizacije živi od plaćanja države?”, upitao je Koprivica.

Koprivica na press-u, foto: Demokrate

On je kazao da to nije sve, i da ugovor o javno-privatnom partnerstvu za pružanje usluga smještaja studenata, predstavlja klasičnu zlouoptrebu i izigravanje zakonodavstva Crne Gore.

“Tim ugovorom je inače predviđeno da se smještaj obezbijedi za 260 studenata (260 kreveta), najmanje 10 mjeseci godišnje, na period od 20 godina.

Naknada je 116 eura po studentu, od čega 80% pada na teret države, a 20% na teret studenta. I to je minimalna garantovana cijena, koja se ne može smanjiti ni pod kojim uslovima. Dalje, ukoliko nije obezbijeđena maksimalna popunjenost, to se smatra isključivom krivicom države koja je tada dužna platiti punu cijenu. Ukoliko nije obezbijeđena djelimična popunjenost, ma šta to značilo, država plaća fiksnu ugovornu kaznu u visini 100.000 eura. Dakle, hotelu je u potpunosti garantovan profit, a jedini gubitnici mogu biti država i studenti”, istakao je Koprivica.

On je kazao da je vrhunac bezakonja to što je ugovor je zaključen na osnovu člana 12 Zakona o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga, pa se, stoga, postavlja pitanje: da li taj zakon može biti osnov datog ugovora?

“Prema članu 2 Zakona, taj zakon se primjenjuje se na vršenje javnih usluga u odnosu na:

1️⃣ Ugovor o lizingu i menadžmentu

2️⃣ Koncesije

3️⃣ Sporazum o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT posao)

Shodno tome, ovaj Ugovor o smještaju studenata, ne može se podvesti ni pod jedan od Zakonom predviđenih poslova. Ovaj Ugovor nije ni ugovor o lizingu i menadžmentu, ni koncesija, ni BOT posao. Ovaj Ugovor nije ni mogao biti zaključen po osnovu ovog zakona.

Dodatno, članom 4 Zakona propisano je i: “da bi se izabrala bilo koja vrsta ugovora koji je dozvoljen na osnovu ovog zakona, lizing, ugovor o menadžmentu, koncesije ili BOT aranžmani, koji se mogu ponuditi privatnom sektoru u skladu sa ovim zakonom…”

Ovo potvrđuje: samo se tačno određeni ugovori mogu sklopiti sa pozivom na ovaj zakon. Svi ostali ne mogu. Dakle, zaključenje bilo kojeg drugog ugovora, izvan onih pobrojanih, sa pozivom na ovaj Zakon je nedozvoljeno, odnosno nezakonito.

Prema tome:

1️⃣ ovaj Ugovor nema osnov u zakonu.

2️⃣ ovaj Ugovor nije mogao niti je smio biti zaključen po izabranom zakonu, a ni zakoni se ne mogu birati, nego važe bezuslovno za ono na šta se odnose

3️⃣ ovaj ugovor nema nikakav pravni osnov i kao takav ne može proizvoditi pravne posledice niti ostati na snazi”, rekao je Koprivica.

On je rekao da se radi o “fantomskom ugovoru” a u prilog čemu govori i činjenica da je članovima 4 i 5 Zakona o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga propisano da je za zaključenje ugovora koje tretira ovaj zakon neophodno odobrenje Savjeta za privatizaciju, kao i da nakon dobijanja takvog odobrenja ugovorni aranžmani postaju dio privatizacionog plana. Zbog toga treba napomenuti da se u privatizacionim planovima za 2016. i 2017. godinu, ovaj Ugovor uopšte i ne pominje.

“Savjet za privatizaciju, koji je po zakonu nadležno tijelo, nas je obavijestio da od njih nije ni tražena saglasnost, već su u saznanju da je tražena saglasnost za ovaj aranžman od Vlade, ali Vlada uporno izbjegava, suprotno Poslovniku da dostavi sve tražene informacije. Kao i oko svakog štetnog i fantomskog ugovora kriju se tragovi.

Prema tome, ovo je klasični fantomski ugovor. Dakle, nije poštovana ni procedura predviđena ovim zakonom koji su proizvoljno izabrali. Ne samo što skandalozno biraju zakon, nego i biraju šta će od izabranog zakona poštovati, a šta ne.

Nadalje, u Javnom pozivu za pružanje usluge smještaja studenata u Nikšiću broj 673-32/2016-1 od 17.6.2016. godine, navedeno je da je rok za podnošenje ponuda 27.6.2016. godine, odnosno 10 dana od dana objavljivanja poziva.

Suprotno tome, u Ugovoru je navedeno da je Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 673-32/2016-3 donijeta 24.6.2016. godine. Za razliku od Ugovora i Javnog poziva, Odluka se ne može naći na sajtu Ministarstva prosvjete, niti je Vlada dostavlja uprkos našem poslovničkom zahtjevu, ali iz Ugovora proizilazi da je Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeta prije isteka roka za podnošenje ponuda?!

Ovo je akt bez presedana, rijetko viđena drskost i ništavost. Postavlja se pitanje: da li je iko uopšte vrednovao i ocjenjivao ponudu? To je dokaz da je ovaj posao klasična namještaljka”, istakao je Koprivica.

On je kazao da, imajući u vidu da se radi o pružanju usluga, što se navodi i u samom nazivu Ugovora, procedura koja je prethodila zaključenju ugovora morala je biti sprovedena u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

“Zašto je izbjegnut zakon koji je trebalo primijeniti, a primijenjen onaj zakon koji se ne odnosi na ovu vrstu posla? Da bi se izbjegla konkurencija i da se obezbijede pogodnosti koje nijesu svojstvene javnim nabavkama, što duži period trajanja ugovora, što povoljniji način plaćanja, zatim garantovane cijene, kao i to da država svali dio tereta na studente, umjesto da sve sama finansira i pribavlja.

Sada je jasno i zašto je Vlada odustala od izgradnje studentskog doma u Nikšiću iako je obezbijeđeno zemljište za tu namjenu na urbanističkoj parceli br.3, u okviru DUP-a fakultetsko-studentskog centra u Nikšiću na katastarskoj parceli 2085/2. Odustalo se da bi se namještao posao privilegovanom pojedincu”, istakao je Koprivica.

On je dodao da je sasvim jasno da je tadašnji ministar Bošković častio donatora DPS-a i ugovorom i zakonom. Pokazali su da na zakonodavstvo Crne Gore gledaju kao na švedski sto kada treba da se posluže donatori DPS-a, a sve na štetu državnog interesa.

“Ovo je ništav pravni posao, u smislu člana 101 Zakona o obligacionim odnosima. A sve okolnosti upućuju i na krivičnu odgovornost lica koja su učestvovala u njegovom zaključenju”, zaključio je poslanik i potpredsjednik Demokrata, Momo Koprivica.

Kandidatkinja za poslanicu na listi „Mir je naša nacija“ i predsjednica Opštinskog odbora Demosa u Nikšiću, Ksenija Milović, kazala je da je ovo još jedan u nizu primjera koji pokazuju da su Nikšić i Crna Gora u rukama ljudi koji se bave javnim poslovima, a javna odgovornost im je strana.

„Nikšić je najveći gubitnik perioda tranzicije, prve asocijacije na naš grad su propale privatizacije, otpuštanja i štrajkovi obespravljenih radnika. Nikšić odavno nije grad u kojem se srećno živi i radi. Niti je uspio kao industrijski, a na žalost – nema ni univerzitetski duh, uprkos velikom broju studijskih programa. Kada bi na svakih nekoliko mjesta u našem gradu, našoj državi na odlučujućim pozicijama bila osoba koja ima domaćinski, odgovoran i pošten odnos prema svom poslu, građani bi osjetili automatski boljitak. Na žalost, glavni brendovi naše države su biznismeni koji uz pomoć ovakve vlasti ostavljaju pustoš, građani su na poslednjem mjestu, a pomenuti ponajmanje brinu kakve će asocijacije buditi pomen njihovih imena u bliskoj budućnosti.

Nema jasnih, stimulativnih pravila koja bi važila jednako za sve. Presudna je klijentečistička blizina moćnicima iz vlasti. Zato je to u osnovi sistem neodgovornosti. Zato su rezultati katastrofalni za društvo . Ipak Solidni za one koji su u tom sistemu privatnih dilova“, kazala je Milović.

Фотографија корисника Aleksa Becic - Demokrate - Demokratska Crna Gora
Ksenija Milović

Ona je dodala da je problema mnogo, a da je ovaj predstavljeni sumnjivi ugovor samo jedan u nizu, ali je na njima da podsjećaju javnost i garantuju, da svoje sposobnosti i znanje, mi i svi oni koji su bili opozicija ovom velikom društvenom haosu, nikada nećemo upotrebiti za uništavanje, degradaciju i nazadovanje kvaliteta života, kako u Nikšiću tako i u Crnoj Gori.

„Udružićemo sve napore da osobe čija radna biografija bilježi uspjehe i pošten odnos prema poslu dođu na ključne pozicije i zajedno sa nama, građanima ove države ubrzaju ekonomski i moralni oporavak Crne Gore.

Ovom prilikom naglašavam da ćemo pokrenutii pravne procedure za preispitivanje zakonitosti i utvrđivanje ništavnosti i ovog i sličnih javnih ugovora“, zaključuje Milović.

izvor: facebook – Demokrate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s