Ministarstvo odbrane godinama diskriminisalo Sindikat odbrane i vojske CG

Presuda Osnovnog suda u Podgorici

Ministarstvo odbrane je u periodu od 2009. do oktobra 2017. godine činilo teške oblike diskriminacije, produženo i ponovljeno prema Sindikatu odbrane i Vojske Crne Gore (SOVCG) i njegovom prethodnom predsjedniku Nenadu Čobeljiću, utvrdio je Osnovni sud u Podgorici. Sudija Branislav Leković je presudom zabranio resoru odbrane, kojim trenutno rukovodi Predrag Bošković, da ubuduće diskriminiše SOVCG i da ponavlja bilo kakve aktivnosti i radnje u ma kojem obliku i na bilo koji način. Presudom je MO obavezano da Čobeljiću i SOVCG nadoknadi nematerijalnu štetu u iznosima od po 3.000 eura na ime povrede prava ličnosti zbog teške diskriminacije i troškove postupka – 2.581 euro.

Sudija je u presudi istakao da MO nije dokazalo da nije prekršilo princip jednakog postupanja – prekidom komunikacije sa SOVCG, ćutanjem MO, oko obračuna i uplate članarina, rješavanja stambenih potreba…

Bivši predsjednik SOVCG Nenad Čobeljić ocijenio je da niko neće odgovarati zbog sudski utvrđene diskriminacije, podsjećajući da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda još 26. novembra 2018. godine konstatovao diskriminaciju prema SOVCG po svih devet tačaka pritužbe.

– Umjesto da se traži odgovornost diskriminatora u liku ministra Boškovića i njegovih saradnika, ja bivam razriješen dužnosti predsjednika SOVCG 26.1.2019, „jer sam se grubo izražavao prema ministru i štitio protjerane vojnike, a nije trebalo, jer sam tako razljutio Boškovića”. Diskriminator je tada pobijedio diskriminisanog kupujući i ucjenjujući članove rukovodstva SOVCG. Poslije ove presude očekujem da budem protjeran iz Crne Gore, u najboljem slučaju. Ne bilo dokazati diskriminaciju – poručio je Čobeljić za „Dan”.

On je zahvalio sudiji što je donio takvu presudu ali poručuje da svi koji je pročitaju treba da se zapitaju zašto teška, ponovljena i produžena desetogodišnja diskriminacija u Crnoj Gori vrijedi 3.000 eura, te kako to da nasilno penzionisanje mimo njegove volje nije dio i vrhunac te teške, ponovljene i produžene diskriminacije.

– Sada slijedi žalba pa presuda, pa žalba pa presuda, a šta je sa posledicama u ovoj Pirovoj pobjedi – pitao je on, poručujući da je u interesu javnosti da se utvrdi ko je nakon njegovog razrješenja sa funkcije predsjednika povukao inicijativu koju je podnio Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o Vojsci Crne Gore.

Sadašnji predsjednik SOVCG Zdravko Kasalica kazao je za „Dan” da je taj sindikat dugi niz godina ukazivao na diskriminatoran odnos MO, obraćanjem različitim nivoima vlasti, navodeći da kod izvršne nijesu nailazili na razumijevanje ovog problema.

– Naprotiv, nakon svakog našeg obraćanja te diskriminatorske radnje i postupanje ministra i njegovih saradnika bi se pojačali, a odgovora na niz zahtjeva nije bilo, čak ni na one zahtjeve koje je premijer na sastanku koji smo imali sa njim 22. decembra 2018. godine nazvao tehničkim i rjepivim tada „prije nove godine” – kazao je Kasalica.

Ističe da članovi IO SOVCG apsolutno nemaju uvjerenje da će se, u skorije vrijeme i sa ovom strukturom na čelu MO i VCG, nešto na bolje promijeniti, kada je u pitanju odnos prema SOVCG i odnos prema socijalnom dijalogu. On navodi da se i ovih dana opet nekim vojnicima ne produžavaju ugovori, a starješine i civilna lica u Vojsci se, kako ističe, zloupotrebom zakonske odrednice „potreba službe” upućuju na rad u druge garnizone.

– Naravno, vrijeme će pokazati da su i u ovim slučajevima prisutni elementi višestruke i teške diskriminacije, kako se i kaže u ovoj presudi, i neshvatljivo je da nema nikakve adekvatne reakcije sa vrha izvršne vlasti prema ovakvoj samovolji i zloupotrebama položaja u Ministarstvu odbrane – naglasio je on.

Kasalica je kazao da očekuju da se oblici diskriminacije i u narednom periodu nastave, vjerovatno u još drastičnijem obliku, navodeći da će o svemu obavijestiti kancelariju EU u Podgorici i njihovu međunarodnu „centralu” EUROMIL u Briselu.

Ministarstvo odbrane: Presuda nepravosnažna, uložićemo žalbu

Iz Ministarstva odbrane kazali su da neće komentarisati odluku Osnovnog suda u Podgorici, navodeći da nije riječ o pravosnažnoj presudi i da će na nju zaštitnik imovinsko-pravnih interesa uložiti žalbu.
Navode da činjenice iz presude pokazuju da prvostepeni sud nije usvojio ogroman dio zahtjeva tužioca, da je odbio da Čobeljića vrati na posao, te da mu je dosudio naknadu od 3.000 eura.
– Koliko je uspješna tužba pokazuje podatak da tužbeni zahtjev glasi na 25.000 eura – navodi se u saopštenju, a dodaju i da su uvjereni da će na narednoj instanci njihovi argumenti biti uvaženi u cjelosti.

izvor: dan.co.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s