OO DPS Budva: Krapović zadužio Opštinu Budva

Saopštenje OO Demokratske partije socijalista Budva

Draganu Krapoviću smo već jednom rekli da nam neće biti problem svaki put kad se oglasi, da ponovimo jedinu istinu: svi problemi u kojima se Budva trenutno nalazi isključivo su rezultat nesposobnosti njega i njegovih koalicionih partnera, koji su za tri godine uspjeli samo da zaduže opštinu, pozapošljavaju rodbinu, prijatelje i partijske kadrove i da ne urade apsolutno ništa.

povezano: https://publikum.me/2020/07/28/krapovic-vlada-zeli-da-brljotine-dukanovica-i-marovica-naplati-gradanima-budve/

I ovo ćemo da ponovimo, samo zbog Dragana Krapovića, jer jedino on još nije shvatio: kreditno zaduženje prema kompaniji WTE WASSERTEHNIK-u postoji u svim evidencijama Opštine Budva i prikazuje se svake godine kroz završni račun opštine koji predlaže predsjednik Opštine, a usvaja Skupština. Takođe, isplata po ovom kreditnom zaduženju se svake godine nalazi u budžetu Opštine Budva, uključujući i godine dok su Krapović i ekipa bili na čelu opštine, predlagali i usvajali budžete i završne račune.

Za dio tog kreditnog zaduženja država je garantovala u iznosu od 29,5 miliona eura, a iznos je naplaćen u decembru 2019.godine. Bivša lokalna uprava zapravo osporava postojanje naplaćene garancije, umjesto da su sproveli umanjenje duga prema  kompaniji WTE WASSERTEHNIK-u, i za isti iznos priznali obavezu prema državi koja je nesporna. Dakle, promjena u stanju duga je 0,00 €, samo je potrebno sprovesti procedure i precizirati da za isti iznos koji je platila država, opština ne duguje WTE WASSERTEHNIK-u, kao što piše na današnji dan već državi, što je istina. 

Budvu je zadužio Dragan Krapović, u maju 2018. godine, Odlukom o zaduživanju Opštine Budva u cilju sprečavanja aktiviranja državne garancije izdate WTE WASSERTEHNIK-u broj 01-1404/1 od 30.05.2018. godine, u iznosu od 3.500.000,00 €. Odluka je potvrđena na Skupštini 17. jula 2018. godine.

Krapović bi, nakon što mu još nekoliko puta ponovimo ono što je jasno i djetetu od tri godine, samo on nikako da shvati, mogao malo da objasni građanima svoju novu poziciju iz koje nastupa – da li kao bivši predsjednik opštine, bivši nosilac liste, možda uskoro i bivši član Demokrata… A tek poslije 30. avgusta, bivši svakako, sa svom svojom družinom.

Opštinski odbor DPS Budva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s